دپارتمان کاشت مو

این دستگاه با تشعشع لیزری که دارد باعث افزایش میزان گردش خون در سر می شود این گردش خون به تقویت مو ورشد مجدد مو بسیار کمک کرده وبه دلیل کم توان بودن لیزر ،هیچ گونه ضرری نخواهد داشت زیرا عمق نفوذ بسیار کمی دارد.

با توجه به نقش پلاکت ها ،در فرایندهای بازسازی بافت های آسیب دیده نظیر: تمایز سلول های بنیادی، شکل گیری ماتریکس، رگ زایی، سنتژ کلاژن و ... می توان اظهار داشت به طور کلی در هر عارضه ای که ترکیب فرایند بازسازی بافت بتواند نقشی در بهبود عارضه داشته باشد، می توان ازاپی آر پی بهره برد.

نمونه کارهای انجام شده در بخش کاشت مو